Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2019

everybodylove
2001 496a 390

June 27 2019

everybodylove
to nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— gabriela gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viapastelove pastelove

June 12 2019

0309 1e37 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasanders sanders

June 05 2019

everybodylove
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
everybodylove
3622 e957 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaNoemiJustine NoemiJustine
everybodylove
everybodylove
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoemiJustine NoemiJustine
everybodylove
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
everybodylove
Cóż... jestem staromodna.
Lubię należeć do jednego człowieka i słyszeć: 
"Jesteś Moja".
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoemiJustine NoemiJustine
everybodylove
Reposted fromconchiglia conchiglia viaNoemiJustine NoemiJustine
everybodylove
1552 00cb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoemiJustine NoemiJustine
everybodylove
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
everybodylove
Miłość to obecność.
— znalezione

May 22 2019

everybodylove
5451 2d74 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
everybodylove
everybodylove
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
everybodylove
1801 efd3 390
everybodylove
6532 2ba0 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viala-lu la-lu
everybodylove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl