Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

everybodylove
everybodylove

August 30 2019

everybodylove
9788 9652 390
Reposted fromzapiski zapiski viaNoemiJustine NoemiJustine
everybodylove
3622 e957 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaNoemiJustine NoemiJustine
everybodylove
3300 b92d 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaNoemiJustine NoemiJustine
everybodylove
everybodylove
9456 5d25 390
Reposted frommesoute mesoute viaNoemiJustine NoemiJustine
9494 b80b 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaNoemiJustine NoemiJustine
everybodylove
Cóż... jestem staromodna.
Lubię należeć do jednego człowieka i słyszeć: 
"Jesteś Moja".
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoemiJustine NoemiJustine
everybodylove
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoemiJustine NoemiJustine

August 18 2019

everybodylove

August 09 2019

everybodylove
2001 496a 390

June 27 2019

everybodylove
to nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— gabriela gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viapastelove pastelove

June 12 2019

0309 1e37 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasanders sanders

June 05 2019

everybodylove
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
everybodylove
3622 e957 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaNoemiJustine NoemiJustine
everybodylove
everybodylove
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoemiJustine NoemiJustine
everybodylove
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl